AME GÅR UNDER JORDEN!

Autonoma maoisters elevupprors utåtriktade arbete läggs på is under obestämd tid. AME kommer under den närmaste framtiden stärka den egna organisationen och bygga upp en välfungerande cell i Göteborgsområdet.
KLASSKRIG, KAMRATER!
DET ÄR RÄTT ATT GÖRA UPPROR!


RSS 2.0