Vi är tillbaka!

Efter ett längre uppehåll från rampljuset är nu Autonoma maoisters elevuppror tillbaka. Vi har under den senaste tiden primärt ägnat åt oss att stärka den egna organisationen. Bland annat har en välfungerande cell i Göteborg startats upp.

Nödvändigheten av en organisation som AME har under den senaste tiden blivit alltmer uppenbar. Den borgerliga hetsen mot de arbetande massorna har blivit än mer offensiv och offensiven har kommit från allt fler håll. AME vänder sig kraftigt mot denna samhällsutveckling och kommer att använda alla medel för att förhindra den.

Krossa den borgerliga staten!
Leve proletariatets frigörelse!
Leve AME!RSS 2.0